Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Hai em học sinh nổi loạn đụ nhau ngoài đường